Zarejestruj

Projekty »

Pomiar i ocena podstawowych parametrów życiowych i glikemii jako element profilaktyki nadciśnienia tętniczego krwi i cukrzycy

:: Projekt WSEI020 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
doświadczenie, piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Autor
dr Ewa Guz
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Projekt propaguje aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie a jego głównym celem jest kształtowanie prozdrowotnego stylu życia i zdrowych nawyków żywieniowych, podczas pokazu dokonamy pomiaru parametrów i glikemii u chętnych uczestników oraz będziemy prowadzić edukację ukierunkowaną na konkretne problemy. Przypadkowa kontrola ciśnienia tętniczego i poziomu glikemii często pozwala na wykrycie nadciśnienia i cukrzycy u pacjentów, którzy nie są świadomi swojej choroby, co pokazują przeprowadzone i opublikowane przez naszą uczelnię badania. Ewa Guz, Monika Kaczoruk, Magdalena Brodowicz-Król, Maria Szkodny "Korzyści społeczne i ekonomiczne wtórnej profilaktyki nadciśnienia tętniczego" Ann Agric Środowisko Med. 2021; 28(2):319-325.

  • Foto