Zarejestruj

Projekty »

Pomiar i ocena podstawowywch parametrów życiowych i glikemii jako element profilaktyki nadciśnienia tętniczego krwi i cukrzycy

:: Projekt WSEI028 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko, pokaz
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Autorzy
dr Joanna Girzelska (kierownik),
Patrycja Gazda, Natalia Plewka, Ewelina Mączka

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Projekt propaguje aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie a jego głównym celem jest kształtowanie prozdrowotnego stylu życia i zdrowych nawyków żywieniowych. Podczas pokazu dokonamy pomiaru parametrów i glikemii u chętnych uczestników.