Zarejestruj

Projekty »

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

:: Projekt UM311 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Paweł Kiciński (kierownik),
dr Grzegorz Mizerski, dr Paweł Kiciński
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej (401)
Adres: Lublin, ul. Mariana Langiewicza 6A

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej.

Sytuacja kryzysowa w szkole jest skrajnym odejściem od normy, sensacją oddziaływującą na wszystkie aspekty funkcjonowania szkoły. Sekwencja zdarzeń następuje nagle i nieoczekiwanie. W kontekście funkcjonowania szkoły, sytuacja kryzysowa oznacza, że w związku z zaistnieniem incydentu krytycznego na terenie szkoły lub w jej pobliżu, mamy zbyt mało czasu na podjęcie kluczowych decyzji, co do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i personelowi, a zaistniałe zdarzenie skupia uwagę mediów i społeczności lokalnej, co stanowi utrudnienie lub zagrożenie dla funkcjonowania instytucji. W jej rozwiązanie zaangażowane są różnorodne podmioty: Policja, Straż Pożarna, służby medyczne, media, prawnicy, rodzice, nauczyciele, administracja szkoły, przyjaciele ofiar, uczniowie, opinia publiczna.