Zarejestruj

Projekty »

Potęga interpretacji. Sztuka czytania - Propercjusz, elegie II 12 i II 29a

:: Projekt K128 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, sztuki plastyczne
Przedmioty
filozofia, historia, historia sztuki, język polski, plastyka, wiedza o kulturze
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Autorzy
dr Wojciech Kopek (kierownik),
mgr Łukasz Libowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Gmach Główny KUL (GG 412)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Projekt „Potęga interpretacji” stanowić może odpowiedź na nienajlepszy stan rzeczywistości, do której odnosimy miano „humaniora”, czyli na fakt nieodnajdywania się wielu ludzi pośród dzieł sztuki i ich nieznajomości (o ile chcemy zgodzić się na taką smutną diagnozę w kwestii kondycji humanistyki oraz odbioru artystycznych wytworów człowieczego ducha). W ramach projektu wskaże się, że w obcowaniu z przedmiotami przynależnymi do świata kultury potężnym narzędziem jest interpretacja – tzn. w naszym ustosunkowywaniu się do rozmaitych „produktów” kultury bardzo wiele (by nie powiedzieć, że wszystko) zależy od interpretacji tychże „produktów”. Następnie pojawi się doskonała okazja do nauczenia się sztuki interpretacji w odniesieniu do konkretnego, wybranego dzieła literatury: dwiema niedługimi elegiami Propercjusza, jednego z czołowych przedstawicieli literatury rzymskiej okresu augustowskiego, mianowicie elegiami II 12 oraz II 29a, obiema w przekładzie Anny Świderkówny.

  • Foto