Zarejestruj

Projekty »

Potęga interpretacji. Sztuka oglądania - Umierający Gal

:: Projekt K130 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, sztuki plastyczne
Przedmioty
filozofia, historia, historia sztuki, język polski, plastyka, wiedza o kulturze
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Autorzy
dr Wojciech Kopek (kierownik),
mgr Łukasz Libowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Gmach Główny KUL (GG 412)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Projekt „Potęga interpretacji” stanowić może odpowiedź na nienajlepszy stan rzeczywistości, do której odnosimy miano „humaniora”, czyli na fakt nieodnajdywania się wielu ludzi pośród dzieł sztuki i ich nieznajomości (o ile chcemy zgodzić się na taką smutną diagnozę w kwestii kondycji humanistyki oraz odbioru artystycznych wytworów człowieczego ducha). W ramach projektu wskaże się, że w obcowaniu z przedmiotami przynależnymi do świata kultury potężnym narzędziem jest interpretacja – tzn. w naszym ustosunkowywaniu się do rozmaitych „produktów” kultury bardzo wiele (by nie powiedzieć, że wszystko) zależy od interpretacji tychże „produktów”. Następnie pojawi się doskonała okazja do nauczenia się sztuki interpretacji.

Projekt ma dwie równoległe, z jednej strony niezależne od siebie, z drugiej jednak strony wzajem się uzupełniające, odsłony: w odsłonie niniejszej, opatrzonej hasłem „Sztuka oglądania”, chodzi o to, by rozwijać czy doskonalić umiejętność interpretacji dzieł wizualnych, a więc, zasadniczo, obrazów i rzeźb.

W czasie planowanych zajęć, które będą miały charakter konwersatoryjny, zajmiemy się jedną z rzeźb hellenistycznych, znaną pod tytułem „Umierający Gal”, eksponowaną w Muzeum Kapitolińskim w Rzymie. Rzeczony posąg, jak ustalili badacze, jest rzymską marmurową kopią zaginionej, najprawdopodobniej brązowej, statuy greckiej, która powstała, wraz z innymi jeszcze statuami, tworzącymi razem tzw. „Grupę Galów”, szacuje się, między rokiem 230 a 220 przed Chrystusem na zamówienie Attalosa I Sotera, króla Pergamonu, dla upamiętnienia jego zwycięstwa nad Galatami, plemieniem zamieszkującym, od mniej więcej III wieku przed Chrystusem, głównie północną i środkową część Azji Mniejszej. Przypuszcza się, że autorem oryginału był Epigonos, nadworny rzeźbiarz dynastii Attalidów.

 

  • Foto