Zarejestruj

Projekty »

Pożyteczne drobnoustroje - wykrywanie witamin produkowanych przez mikroorganizmy

:: Projekt K133 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, laboratorium
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Autorzy
mgr Ewa Gizińska (kierownik),
dr inż. Andrea Baier
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 12:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 12:00 - 14:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Instytut Biotechnologii (B 307)
Adres: Lublin, ul. Konstantynów 1i (wjazd od strony parkingu przed Szpitalem)

Inne projekty w tym miejscu

Witaminy znajdują szerokie zastosowanie w produkcji żywności (w tym suplementów diety), produktów farmaceutycznych, pasz oraz jako składniki kosmetyków. Na skalę przemysłową większość witamin produkuje się metodami syntezy chemicznej lub za pomocą ekstrakcji z naturalnych substancji, ale w wielu przypadkach są to procesy wymagające dużego nakładu energii i generujące wysokie koszty składowania oraz utylizacji substancji odpadowych. Powyższe argumenty stanowiły impuls do poszukiwania możliwości zastępowania tych syntez procesami biotechnologicznymi, poczynając od wykorzystania mikroorganizmów w wybranych biotransformacjach (witamina C) aż do całkowitej syntezy mikrobiologicznej z udziałem zrekombinowanych szczepów, jak w przypadku witaminy B12.

Podczas zajęć uczniowie będą samodzielnie wykonywali doświadczenia mające na celu identyfikację witamin za pomocą różnych reakcji chemicznych w roztworach uzyskanych po hodowli mikroorganizmów.