Zarejestruj

Projekty »

Prawo obok nas. O roli prawa w życiu człowieka

:: Projekt K137 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, spotkanie autorskie, wykład
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, historia, historia i społeczeństwo, ochrona środowiska, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Autor
dr Dominik Tyrawa
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 12
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Budynek Inżynierii Materiałowej WZPiNoS w Stalowej Woli (IM 409)
Adres: Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3

Inne projekty w tym miejscu

Człowiek funkcjonujący w społeczeństwie ograniczany jest przez wiele czynników. Te czynniki to natura, technika, moralność itd. Czynnikiem szczególnym, który ogranicza funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie i w życiu jest prawo.

Projekt ma wskazywać i omawiać powyższe ograniczenia, jednocześnie ukazując, że z przepisami i normami prawnymi spotykamy się na co dzień, często bez żadnej refleksji w tym zakresie. W ramach projektu wskazane będą najważniejsze ograniczenia prawne w życiu codziennym oraz ich rola, ocena tychże ograniczeń.

  • Foto