Zarejestruj

Projekty »

Preparaty roślinne w aptece

:: Projekt UM319 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
ćwiczenia, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. farmaceutyczne
Przedmioty
medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Sylwia Wośko (kierownik),
dr Katarzyna Wojciechowska, dr Regina Kasperek-Nowakiewicz, dr Maria Zuń, prof. dr hab. Ewa Poleszak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (121)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

     Działem Farmacji stosowanej, zajmującym się sporządzaniem preparatów roślinnych jest Preparatyka galenowa. Termin „preparaty galenowe” pochodzi od nazwiska Galena – ojca farmacji i medycyny, który jako pierwszy stosował przetwory z roślin oraz opisywał zasady sporządzania różnych postaci leku. Współcześnie pod nazwą „preparaty galenowe” rozumie się uzyskane z surowców naturalnych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego) leki, wytworzone według ściśle określonego przepisu (farmakopee, manuały, receptariusze). Preparaty galenowe stosowane są obecnie jako pojedyncze leki oraz jako środki pomocnicze służące do przygotowywania w aptece leków recepturowych, jak i leków wytwarzanych przez przemysł.

   Celem projektu jest przybliżenie słuchaczom tematu dotyczącego leku roślinnego oraz przekazanie podstawowych informacji na temat metod sporządzania leków galenowych (nalewki, wyciągi, syropy, roztwory lecznicze, ziółka) i zastosowania ich w lecznictwie. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego wykonania wybranych preparatów galenowych.