Zarejestruj

Projekty »

Profilaktyka nadciśnienia i otyłości u dzieci w wieku szkolnym

:: Projekt UM324 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, rodzice
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Katarzyna Kocka (kierownik),
dr Agnieszka Bartoszek, dr hab. Barbara Ślusarska, dr Grzegorz Nowicki, dr Alina Deluga, mgr Barbara Niedorys

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Hasło: Prawidłowe ciśnienie i zdrowe żywienie  to moje marzenie.

Cel programu:

  • przekazanie informacji rodzicom i dzieciom w wieku szkolnym na temat zasad zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność fizyczna) zapobiegającym otyłości i chorobie nadciśnieniowej
  • dokonanie pomiarów: RR krwi, masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder oraz analiza składu ciała
  • interpretacja wyników dokonanych pomiarów - obliczanie wskaźnika BMI, wskazanie przedziałów znajdujących się na siatkach centylowych, ocena wartości RR tętniczego krwi z uwzględnieniem wieku i wzrostu dziecka.

 

Populacja: Dzieci w wieku szkolnym i ich rodzice.

Istota problemu: Badania epidemiologiczne wskazują na istotny wzrost częstości występowania podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi w populacji wieku rozwojowego. Program przesiewowy „Zdrowe Serce Gdańskich Uczniów” realizowany w latach 2008-2010 wykazał występowanie podwyższonych wartości ciśnienia u 7,4 % badanych. Istotny wpływ na prawidłowe wartości RR ma zdrowe żywienie oraz regularna aktywność fizyczna. Nadciśnienie samoistne częściej występuje u dzieci obciążonych nadciśnieniem w rodzinie oraz u dzieci z nadwagą. Dlatego też istotne jest utrzymanie prawidłowej masy ciała w profilaktyce choroby nadciśnieniowej. Szacuje się, że w Europie co piąte dziecko ma nadwagę lub otyłość. Badania przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia wykazały, że problem  nadwagi i otyłości dotyczy 12-14% dzieci.

Podejmowane działania edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa na temat zasad zdrowego stylu życia zapobiegającego nadmiernej masie ciała i jej następstwom.