Zarejestruj

Projekty »

Profilaktyka raka piersi

:: Projekt UM275 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Marta Łuczyk (kierownik),
dr Agata Krzos, dr Zdzisława Szadowska-Szlachetka, dr Renata Domżał-Drzewicka, dr Marcin Rząca, prof. dr hab. Andrzej Stanisławek
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Projekt piknikowy na Lubelski Festiwal Nauki

Nazwa projektu: Profilaktyka raka piersi 

Hasło: „Weź piersi w swoje ręce"

Cel programu:

  • Propagowanie wiedzy wśród mieszkańców Lublina na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka piersi oraz wczesnego wykrywania raka piersi,
  • Przekazanie informacji na temat możliwości uczestnictwa w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Istota problemu:

Nowotwór piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w grupie kobiet w Polsce. W ramach profilaktyki pierwotnej konieczne jest zatem prowadzenie edukacji 
z zakresu czynników ryzyka raka piersi. Z kolei w zakresie profilaktyki wtórnej ważne jest propagowanie wiedzy na temat programów profilaktycznych. Obecnie w Polsce są realizowane  programy profilaktyczne skierowane do kobiet tj.: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Dodatkowo należy pamiętać, że ważnym elementem wczesnego wykrywania raka piersi jest systematyczne wykonywanie samobadania piersi przez kobiety. 

Działania przewidziane w realizacji projektu mają przede wszystkim poszerzyć wiedzę odbiorców  w zakresie raka piersi, sposobów zapobiegania chorobie oraz wczesnego wykrywania choroby. 

 

Wykonawcy programu: Pracownicy Zakładu Onkologii, Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Kierownik projektu: dr Marta Łuczyk,

Wykonawcy programu:

  1. dr Agata Krzos
  2. dr Zdzisława Szadowska-Szlachetka
  3. dr Renata Domżał-Drzewicka
  4. dr Marcin Rząca

Opis  prezentacji programu: Celem jest propagowanie wiedzy poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych z zakresu czynników ryzyka oraz wytycznych dotyczących Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Przewiduje się również instruktaż i ćwiczenia z zakresu samobadania piersi przy użyciu fantomów piersi.