Zarejestruj

Projekty »

Prognozowanie kursów walut z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

:: Projekt PL105 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne, n. matematyczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
Autor
dr inż. Grzegorz Kłosowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Wydział Zarządzania (209)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 38

Inne projekty w tym miejscu

Cel szczegółowy jaki ma realizować sztuczna sieć neuronowa (SSN) sformułowany jest następująco: jaki będzie kurs Euro za 3 dni?

SSN na wyjściu wygeneruje pewną liczbę rzeczywistą, którą będzie prognozowany kurs Euro. Będzie to precyzyjna liczba, jednak z punktu widzenia inwestora istotne jest przede wszystkim, czy przyszły kurs wzrośnie czy zmaleje w odniesieniu do kursu bieżącego. 

W tym celu należy zadać sobie pytanie: od jakich czynników (wejść) uzależnić wyjście (kurs Euro za 3 dni)?

Zazwyczaj nie ma sensu brać pod uwagę wszystkich dostępnych kursów. Można ręcznie wybrać kilka z nich kierując się własną wiedzą i doświadczeniem. Można także scedować to zadanie na oprogramowanie, które odrzuci wejścia nieistotne i wzajemnie ze sobą skorelowane.