Zarejestruj

Projekty »

Promieniowanie jonizujące w procedurach medycznych

:: Projekt UM328 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. fizyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, fizyka i astronomia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr hab. Beata Chrapko (kierownik),
mgr inż. Agata Danilczul, lek. med. Katarzyna Ścibisz-Dziedzic
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Pathologicum (sala wykładowa (górna))
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 8

Inne projekty w tym miejscu

Temat promieniowania jonizującego, jako zagrożenia, powraca cyklicznie w mediach wraz z dyskusją o zasadności budowania elektrowni atomowych. Niewidzialna gołym okiem energia wzbudza wiele emocji, między innymi przez trudność zrozumienia jej i ewentualnej ochrony przed nią. Jednocześnie możemy nie być świadomi, że promieniowanie jonizujące przynosi nam również ogromne korzyści w dziedzinie diagnostyki i terapii medycznej, już teraz. Co dzień do zakładów medycyny nuklearnej wysyłane są dostawy promieniotwórczych izotopów z działającego przeszło 40 lat, podwarszawskiego reaktora jądrowego Maria. Jesteśmy pracownikami Zakładu Medycyny Nuklearnej UM w Lublinie, rozwijającej się dziedziny wykorzystującej podawane dożylnie radioizotopy w diagnostyce metabolicznej zmian nowotworowych oraz innych schorzeń: układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz schorzeń tarczycy zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Metodom badań w medycynie nuklearnej towarzyszy nieustanny rozwój; poszukiwane są innowacyjne radiofarmaceutyki, a skanery SPECT i PET zostają wyposażone w nowe modalności. Na wykładzie chcemy przybliżyć wiedzę na temat promieniowania jonizującego wokół nas, przedstawić podstawy fizyczne jego oddziaływania i mnogość zastosowań medycyny nuklearnej dla celów medycznych jakie dotychczas są stosowane i nad którymi wciąż trwają prace.

  • Foto