Zarejestruj

Projekty »

Proszę wstać, sąd idzie! Symulacja rozprawy karnej

:: Projekt U223 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
inscenizacja, pokaz
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autorzy
mgr Mateusz Derdak (kierownik),
dr hab., prof. uczelni Marek Kulik
Początek
Poniedziałek 2021-09-20 13:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Wydział Prawa i Administracji (Aula Uniwersytecka)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie–Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Tematyka wydarzenia obejmuje informacje dotyczące prawa sądowego obowiązującego w Polsce, w szczególności sposobu procedowania przed sądem. Zasadniczym elementem projektu jest symulacja rozprawy przed sądem powszechnym w sprawie karnej. Rada Wydziałowa Samorządu Studentów wraz z Kołem Naukowym Prawa Karnego Porównawczego UMCS podjęły inicjatywę zorganizowania przedsięwzięcia, które ma przybliżyć adresatom wydarzenia funkcjonowanie sądu, przebieg rozprawy i sposób podejmowania decyzji w sprawie karnej. 

  • Foto