Zarejestruj

Projekty »

Przeanalizuj z nami skład swojego ciała

:: Projekt UM331 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
badanie, doświadczenie, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. fizyczne, n. medyczne
Przedmioty
fizyka i astronomia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
mgr inż. Monika Mańko (kierownik),
mgr inż. Bartłomiej Kowalczyk, mgr inż. Angelika Barzycka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Anatomicum (112)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 4

Inne projekty w tym miejscu

Projekt obejmuje krótką prezentację na temat metody pomiaru składu ciała, jaką jest analiza impedancji bioelektrycznej. Opiera się ona na wykorzystaniu wiedzy o właściwościach elektrycznych elementów ludzkiego ciała, znajomości budowy tkankowej i komórkowej organizmu oraz podstaw fizyki. Słuchacze dowiedzą się, jak istotna jest obecność wody w organizmie człowieka i jak jej zawartość wpływa na inne parametry, m.in. ilość tkanki tłuszczowej czy mięśniowej. Wybrani uczestnicy projektu będą mieli okazję wykonania pomiaru składu swojego ciała na profesjonalnym urządzeniu i przeanalizowanie otrzymanych wartości.

  • Foto