Zarejestruj

Projekty »

Przemoc domowa - fakty i opinie

Projekt odwołany!
:: Projekt K139 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
dyskusja
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. prawne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, ochrona zdrowia, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Autor
dr Paweł Witek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Budynek Inżynierii Materiałowej WZPiNoS w Stalowej Woli (IM 211)
Adres: Stalowa Wola, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3

Inne projekty w tym miejscu

Współczesna polska rodzina nie raz styka się z różnymi formami przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej. Często to osoby bliskie dokonują tych aktów przemocy wobec swoich ofiar. To zaś one, czyli ofiary ukrywają te zachowania bojąc się reakcji ze strony agresora oraz obawiając się skazania na więzienie często jedynego żywiciela rodziny. Przemoc ta bywa wielokrotnie usprawiedliwiana poprzez wskazywanie na uzależnienie, problemy osobiste osoby stosującej przemoc. Taka sytuacja determinuje państwo i władze samorządowe do poszukiwania prawnych i społecznych działań wobec sprawców przemocy w realizacji chociażby programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. Widoczne są także nowe formy pomocy poprzez tworzenie z tzw. Funduszu Sprawiedliwości różnego typu ośrodków, które merytorycznie pomagają ofiarom przestępstw.

  • Foto