Zarejestruj

Projekty »

Przez żołądek do zdrowia – czyli poradnik żywieniowy w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

:: Projekt UM341 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Paulina Krawiec (kierownik),
prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, dr Agnieszka Pawłowska-Kamieniak, dr Katarzyna Kominek, lek. Beata Mełges
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (2020)
Adres: Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6

Inne projekty w tym miejscu

Choroby cywilizacyjne takie jak miażdżyca, cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie tętnicze są nazywane plagą XXI wieku.  Schorzenia te są przejawem zaburzeń przystosowania się do zmienionego środowiska życia w wyniku postępu cywilizacyjnego. Do ich głównych przyczyn należą siedzący tryb życia i mała aktywność fizyczna, nieprawidłowe odżywianie, palenie papierosów i stosowanie  używek.

Liczne badania naukowe z XX wieku wykazały również, że na rozwój chorób cywilizacyjnych może mieć wpływ zaburzenie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu. Zgodnie z założeniami teorii programowania metabolicznego Barkera niekorzystne czynniki działające w życiu płodowym mogą prowadzić do niedotlenienia i wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania skutkując nieodwracalnymi zmianami metabolicznymi, których konsekwencją jest rozwój chorób cywilizacyjnych w wieku dorosłym. Doniesienia te rzuciły nowe światło na patogenezę chorób cywilizacyjnych. Wciąż jednak nie znamy odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu zapadalność na choroby cywilizacyjne jest wynikiem programowania metabolicznego, a w jakim stopniu efektem nieprawidłowego stylu życia.

Jedno jest pewne, skuteczna profilaktyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych powinna zaczynać się już od najmłodszych lat, a na zmianę stylu życia nigdy nie jest za późno!

W trakcie warsztatów w interaktywny sposób przybliżymy zagadnienia związane z chorobami cywilizacyjnymi. Wyjaśnimy czy dieta kobiety w ciąży i sposób karmienia dziecka w pierwszych latach życia może wpłynąć na ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać praktyczne zasady komponowania zbilansowanej diety w różnych grupach wiekowych i wskazówki jak skutecznie zmodyfikować styl życia całej rodziny. Udowodnimy, że aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Podpowiemy też jaki rodzaj wysiłku fizycznego jest najbardziej korzystny i ile czasu należy poświęcić na ćwiczenia.

W drugiej części warsztatów teorię zamienimy w praktykę! Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję opracować osobisty model zdrowego stylu życia.