Zarejestruj

Projekty »

Przyszłość obróbki przyrostowej ( Druk 3D) w budownictwie i architekturze

:: Projekt PL118 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
pokaz
Nauki i sztuki
nauki fizyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
informatyka, plastyka, technika, zajęcia techniczne
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Autorzy
mgr inż. Marek Nowicki (kierownik),
dr inż. Daniel Pietras, inż. Wojciech Zbyszyński
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Budownictwa i Architektury (Laboratorium budownictwa – hall LB)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 40

Inne projekty w tym miejscu

Makiety architektoniczne były jedną z pierwszych, powszechnie stosowanych form wizualizacji wizji architektonicznej przed wdrożeniem wizualizacji komputerowych. W dzisiejszych czasach wykonywanie makiet tradycyjnymi metodami nie jest już tak atrakcyjne, głównie z powodów estetycznych oraz czasochłonności ich wykonania. Nadal jednak są niezbędnym elementem przedstawienia koncepcji architektonicznych. Dynamiczny rozwój technologiczny pozwala obecnie na wykonywanie makiet nowoczesnymi metodami z zastosowaniem obróbki addytywnej materiałów.      

 

Dziedzina ta obecnie rozwijana jest przez wiele jednostek naukowych na całym świecie. Poziom gotowości wyżej wymienionej technologii pozwala na wdrożenie jej do procesu prototypowania w różnych gałęziach inżynierii. W budownictwie odbywa się ono głównie poprzez wytwarzanie makiet budynków. Wydruki 3D pozwalają na wykonywanie perfekcyjnych makiet pod względem geometrycznego odwzorowania szczegółów. W konsekwencji stają się one istotnym narzędziem komunikacji na linii architekt - inwestor - wykonawca. Namacalny model 3D planowanej inwestycji pozwala uniknąć wielu kosztownych błędów i nieporozumień. Rozbudowany model pozwala osadzić nowy budynek w obszarze opracowania. Modele wykonane w ten sposób dają realny obraz koncepcji projektowej. Zaletą tego rodzaju wizualizacji jest trwałość oraz szczegółowość.  Technika druku 3D jest już obecnie wykorzystywana także do demonstrowania oraz testowania nowych technologii budowlanych.      

 

Połączenie techniki addytywnej ze skanowaniem 3D obiektów oraz modelowaniem 3D w oprogramowaniu typu CAD stanowi warsztat pracy wysoce wykwalifikowanego inżyniera przy stawianiu czoła wyzwaniom stawianym przez branżę. Plan rozwoju budownictwa przewiduje zastąpienie współcześnie używanych, tradycyjnych technik wznoszenia obiektu obróbką addytywną materiałów.

 

Jedną z szans popularyzacji wiedzy o technologii druku 3D będzie niniejsza prezentacja. Znajomość tej technologii może okazać się, dla studenta, istotnym elementem wyróżniającym na rynku pracy. Podczas prezentacji zostaną zademonstrowane modele budynków oraz modele szczegółów konstrukcyjnych elementów budowlanych.

  • Foto