Zarejestruj

Projekty »

Przywództwo i style kierowania. Praca w zespole w formie gry

:: Projekt PWSZZ005 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Autorzy
dr Katarzyna Szmidt (kierownik),
mgr Anna Kierepka - Kasztelan
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: PWSZ w Zamościu (201)
Adres: Zamość, ul. Jana Zamoyskiego 64

Inne projekty w tym miejscu

Przywództwo jest aspektem zarządzania pozwalającym menedżerowi przekonywać innych, by dążyli do określonych celów. Nierozerwalnie wiąże się z pojęciem władzy. Władza w organizacji może mieć charakter pozytywny i negatywny. W ujęciu pozytywnym wiąże się z dbałością o skuteczne dążenie do osiągania celów organizacji. Drugie podejście polega na dominacji i podporządkowaniu, kierownicy wykorzystują swoja pozycję, by eksploatować pracowników stosownie do potrzeb. W tym przypadku podwładni przeciwstawiają się władzy lub się jej poddają, nie wykorzystując swojego potencjału. W związku z tym przywódca to osoba, potrafiąca oddziaływać na zachowania innych bez użycia siły, osoba akceptowana w tej roli przez innych.

W ramach projektu przewidziane jest ćwiczenie w formie gry, której celem jest ukazanie roli lidera w zespole i zaprezentowanie stylów przewodzenia. Uczestnicy realizując zadanie w grupach (zespoły będą ze sobą konkurowały) dokonają charakterystyki organizacji i planowania pracy, przebiegu procesu komunikacji, doboru metod motywowania grupy oraz stylu przewodzenia lidera.