Zarejestruj

Projekty »

Psycholog pomocny w sądzie. Nauka w służbie prawa „IUSTITIA”

:: Projekt U215 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
dyskusja, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. medyczne, n. prawne
Przedmioty
ochrona zdrowia, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Autorzy
mgr Anna Bukowska (kierownik),
mgr Agnieszka Straub-Cegiełko
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 374

Miejsce realizacji: Wydział Prawa i Administracji (Aula Uniwersytecka)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie–Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

„Opinia biegłego psychologa wykorzystywana jest głównie w sprawach o odszkodowanie dla rodzin, które doznały krzywdy wskutek śmierci osoby najbliższej. Służy ona określeniu przeżyć, jakie towarzyszyły poszkodowanym po dniu wypadku i jaki wpływ wywierają na ich obecne życie, czy nadal przeżywają żałobę oraz jakie są ich zapatrywania na przyszłość po stracie kogoś bliskiego”. Tak opisana jest rola biegłego psychologa na portalu auxilia.pl. W kontaktach z Temidą, szczególnie młodym ludziom, może być pomocna opinia biegłego psychologa. Zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów na spotkanie z biegłą sądową psycholog mgr Elżbietą Dudek, która opowie o przypadkach ze swojego doświadczenia, kiedy to jej wiedza okazała się kluczowa dla przebiegu procesu.

  • Foto