Zarejestruj

Projekty »

Pyszne chwasty

:: Projekt UP127 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
konkurs, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. rolnicze
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Autorzy
dr inż. Iwona Szot (kierownik),
dr inż. Tomasz Lipa, lic. Dawid Kucio
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (025; 021)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Chwasty przez to, że stanowią poważną konkurencję o wodę i składniki mineralne dla roślin uprawnych, powodują większe szkody niż choroby i szkodniki razem wzięte. Naukę, która zajmuje się tym problemem określa się jako herbologia i jest to jeden z ważniejszych przedmiotów w programach studiów związanych z ogrodnictwem. Jednakże ostatnio podkreśla się, że nadmierna intensyfikacja rolnictwa, przemysłu i urbanizacji przyczynia się do zaniku wielu organizmów żywych, w tym też chwastów. Celem tego projektu jest przedstawienie jednej z zalet chwastów jakim jest ich możliwość wykorzystania w żywieniu człowieka. Uczestnicy poznają kilkanaście wybranych roślin, które są uciążliwymi chwastami w ogrodach, sadach i polskich polach, a z drugiej strony mogą stanowić doskonałe rozszerzenie naszej diety. Oprócz tego, że nadają się do sporządzania wielu smacznych i prostych w wykonaniu posiłków, dostarczają organizmowi ludzkiemu cenne witaminy i minerały i mają znaczenie „prozdrowotne”.

  • Foto
  • Foto
  • Foto