Zarejestruj

Projekty »

Questingowy szlak historyczny czyli nietypowa lekcja historii

:: Projekt U218 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
ćwiczenia, pokaz, prezentacja multimedialna, warsztat, wycieczka
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
Autorzy
dr Ewa Solska (kierownik),
mgr Paulina Litka, mgr Bartłomiej Stolarz
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Humanistyczny (301)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Cel projektu: proponowany projekt polega na odkrywaniu kulturowego dziedzictwa miejsca. Głównym celem jest zaznajomienie uczestników z wybranymi tropami szlaku historycznego (w obrębie Kampusu Uniwersyteckiego UMCS Lublin oraz w bliskich okolicach), poprzez rozwiązanie zagadek logicznych i terenowych oraz wskazówek historycznych, potrzebnych do odnalezienia odpowiednio zamaskowanych skrzynek-skrytek, dotyczących m.in. miasteczka akademickiego na tle historii miasta Lublina. Zadaniem uczestników jest odkrywanie i interpretowanie mało znanych faktów, związanych z danym miejscem czy obiektem, wyszukanie szczegółów, orientacja w terenie, wreszcie – rozwiązanie zagadek i odnalezienie skarbu. Na uczestników czekają nagrody.

Metoda i plan działania: posługujemy się metodą nauki historii w postaci gry terenowej; to zdobywanie wiedzy przez zabawę, która stanowi nie tylko innowacyjną metodę promocji danego obiektu i miejsca, ale przede wszystkim niekonwencjonalne „narzędzie edukacyjne”.

Harmonogram przedsięwzięcia:

  1. Krótkie wprowadzenie do questing’u, geocaching’u (odnajdywanie historycznych geoskrzynek).
  2. Prezentacja założeń projektu: skrzynki ukryte w miejscach ważnych historycznie, forma nagrody za znalezienie skarbu; idea rozszerzania nauki historii regionu w niekonwencjonalny sposób.
  3. Wycieczka terenowa z Uczestnikami (teren miasteczka akademickiego UMCS i okolic).

Autorzy Projektu: 

mgr Paulina Litka, mgr Bartłomiej Stolarz

  • Foto
  • Foto
  • Foto