Zarejestruj

Projekty »

Realizm polityczny – przypadki polskie

:: Projekt U221 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
Autor
dr Ariel Orzełek
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 13:00 - 15:00
Wolne miejsca: 160

Miejsce realizacji: Wydział Humanistyczny (3 (Mała Aula))
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Dzieje Polski ostatnich 250 lat w dużej mierze określić można jako spór między realistycznym a emocjonalnym stosunkiem do rzeczywistości politycznej. Ten pierwszy traktowany jest współcześnie jako synonim narodowego zaprzaństwa i zdrady, drugi zaś utożsamiany z patriotyzmem. Czy jednak jest tak w istocie? 

Podczas wykładu, w oparciu o historyczną i politologiczną naukową refleksję nad pojęciem realizmu politycznego, poddane zostaną analizie polskie przypadki teoretycznego i praktycznego jego stosowania. Zaprezentowana zostanie przyjęta przez realistów wykładnia dziejów Polski od czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, aż po przełom 1989 r. Słuchacze dowiedzą się, jak polscy realiści pojmują konfederacje barską i targowicką, powstania kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe i warszawskie, powojenne podziemie niepodległościowe czy stan wojenny w Polsce. Omówione zostanie też społeczny odbiór tych koncepcji oraz przyczyny ich niepopularności, wreszcie, co ma znaczenie także współcześnie, konsekwencje tego stanu rzeczy. W kontrze do poglądów realistów zanalizowana zostanie również romantyczno-insurekcyjna wykładnia polskiej przeszłości.

Czy Polacy prowadzili kiedyś politykę realistyczną? Czy może czynili to tylko niektórzy polscy przywódcy, i kiedyś i współcześnie obwołani mianem zdrajców? Co o realizmie politycznym myślał, uchodzący potocznie za symbol romantyzmu w polityce, Józef Piłsudski, i czy faktycznie był on romantykiem? Czy romantycy mogą być chłodnymi pragmatykami? Czym jest „przebiegłość uciśnionych” i czy zawsze daje ona pozytywne skutki? Dlaczego w Polsce krytyka powstań narodowych ściąga na głoszących ją srogie potępienie? Wszystkie te kwestie poruszone zostaną w ramach wykładu.

  • Foto