Zarejestruj

Projekty »

Redagowanie pracy naukowej – zapanuj nad swoją bibliografią

:: Projekt U222 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. ekonomiczne, n. fizyczne, n. humanistyczne, n. matematyczne, n. prawne
Przedmioty
technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Autorzy
mgr Urszula Poślada (kierownik),
mgr Grzegorz Szczypa, mgr Małgorzata Ziółkowska
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 24

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (21)
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Projekt adresowany jest do grup młodzieży licealnej oraz grup seminaryjnych każdego poziomu studiów i obejmuje szkolenie w zakresie umiejętności cytowania oraz tworzenia spisu literatury przedmiotu w pracy naukowej. Tematyka warsztatów dotyczy metod szybkiego i skutecznego gromadzenia literatury przedmiotu, metody opracowania bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych w świetle aktualnych norm bibliograficznych i prawa autorskiego, a także metody pracy z ogólnodostępnymi narzędziami bibliograficznymi wspomagającymi prace naukową, takimi jak: Mendeley, ENDnot. Celem warsztatów jest przygotowanie słuchacza do redagowania pracy naukowej zgodnie z normami i prawem autorskim oraz efektywnego korzystania z narzędzi służących do przygotowywania bibliografii w pracy naukowej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy – słuchacz posiada wiedzę  w zakresie metod poszukiwania literatury naukowej z wykorzystaniem zasobów Internetowych, wiedzę o prawie autorskim stosowanym w zakresie cytowania literatury naukowej, wiedzę o obowiązujących normach i stylach opisu bibliograficznego oraz wiedzę na temat narzędzi ułatwiających organizowanie bibliografii w pracy naukowej.

W zakresie umiejętności – słuchacz posiada umiejętności tworzenia opisu bibliograficznego literatury cytowanej w pracy naukowej zgodnie z normami bibliograficznymi i prawem autorskim, tworzenia wykazu literatury przedmiotu do pracy naukowej zgodnie z normami bibliograficznymi i prawem autorskim oraz posługiwania się narzędziami ułatwiającymi prace bibliograficzne w zakresie osobistej pracy naukowej.

W zakresie kompetencji – słuchacz posiada kompetencje do świadomego wyboru stylu bibliograficznego stosowanego w pracy naukowej, a także ma świadomość roli i znaczenia zachowania praw autorskich przy cytowaniu prac naukowych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie wszystkie zainteresowane osoby.

  • Foto