Zarejestruj

Projekty »

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w dobie pandemii

:: Projekt UM296 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko, pokaz
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Centrum Edukacji Medycznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Autorzy
dr Beata Chilimoniuk (kierownik),
mgr Daniel Sieniawski, Maciej Dobosz, Aleksandra Borkowska, Łukasz Pizoń, Aleksandra Chałupnik, mgr Adam Gorgol, dr hab. Mariusz Goniewicz, mgr Katarzyna Nagacz, dr Renata Korecka, Zuzanna Chilimoniuk, Wiktor Filipowski
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Pandemia COVID-19 wymusiła na osobach udzielających pierwszej pomocy zwrócenie większej uwagi na zachowanie środków ostrożności. W dobie pandemii bardzo ważne w zachowaniu bezpieczeństwa jest stosowanie środków ochrony osobistej, np. maseczki, w razie dostępności również rękawiczki. Głównym problemem w udzielaniu pierwszej pomocy jest brak pewności czy osoba poszkodowana jest zakażona koronawirusem SARS -CoV-2, czy nie. Jednak nie zwalnia to nikogo z obowiązku udzielania pomocy osobie poszkodowanej.

Europejska Rada Resuscytacji (ERC) wydała wytyczne resuscytacji 2021 w ramach, których zaleca zmiany w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych (BLS).
Podczas pokazów zostaną  przedstawione najnowsze rekomendacje ERC w ramach następujących zagadnień:

  1. rozpoznawanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK),
  2. powiadamianie służb ratunkowych,
  3. zapewnienie wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej,
  4. automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED),
  5. pomiar jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO),
  6. wykorzystanie nowych technologii,
  7. bezpieczeństwo.

Pokazy i ćwiczenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem najnowszego sprzętu instruktora Podstawowych Czynności Resuscytacyjnych (BLS), tj. wersji fantomów: osoba dorosła, dziecko i niemowlę QCPR. Manekiny o wysokiej wiarygodności klinicznej, wyposażone w urządzenia przekazujące informacje zwrotne podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) pozwolą na bieżącą ocenę  głębokości i tempa ucisków, całkowitego zwolnienia ucisku klatki piersiowej,  ilości uciśnięć. Scenariusz szkoleniowy zostanie rozszerzony o element automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED).

Osoby realizujące projekt: studenci kierunków medycznych, nauczyciele akademiccy, pracownicy ochrony zdrowia.