Zarejestruj

Projekty »

Rewolucja przemysłowa 4.0 - sterowniki swobodnie programowalne PLC

:: Projekt UP269 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
Przedmioty
informatyka, zajęcia techniczne
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr inż. Waldemar Samociuk (kierownik),
dr hab., prof. uczelni Zbigniew Krzysiak, dr hab., prof. uczelni Janusz Zarajczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2022-09-16 12:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (102)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Rewolucja przemysłowa 4.0 rozpoczęła się kilkanaście lat temu i trwa. Do podstawowych narzędzi stosowanych w tej rewolucji należą sterowniki swobodnie programowalne PLC. Warsztaty dotyczą podstaw programowania sterowników PLC.