Zarejestruj

Projekty »

Robot mały, a możliwości – wielkie. Edycja 2019

:: Projekt U223 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne, n. techniczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, informatyka, technika, technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Autor
dr Jarosław Banaś
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 08:00 - 09:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 13:00 - 14:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny (Aula III)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Rozwój techniki i informatyki wpływa na przeobrażenia w życiu każdego człowieka. Coraz więcej (najczęściej powtarzalnych) prac wykonują za nas maszyny. Istnieje wiele obszarów ich wykorzystania, m.in. tam, gdzie prace wymagają bardzo dużej siły, tam gdzie są niebezpieczne, gdzie wymagana jest bardzo duża precyzja wykonania itp. Roboty coraz częściej zastępują człowieka w wykonywaniu różnych prac, przy czym wiele z nich posiada możliwość poruszania się, rozpoznawania obrazów i podejmowania decyzji (często w bardzo szerokim zakresie). Miedzy innymi i ta tematyka jest poruszana na zajęciach na kierunku Logistyka, na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Dzięki konstruowaniu małych robotów edukacyjnych, wszyscy możemy rozwijać swoją wiedzę z logistyki, informatyki i techniki, testując różne rozwiązania sprzętowe i programistyczne. Dzięki elastycznym i rozwojowym konstrukcjom relatywnie łatwo jest dodawać nowe czujniki, implementować i testować nowe algorytmy. Takie roboty coraz lepiej analizują otaczające je środowisko, a przez to stają się „bardziej inteligentne”. Takie konstrukcje mogą być później wdrażane w przedsiębiorstwach, a ich implementacja przyczynić się może do osiągania wyższych zysków. Istotnym elementem właściwego działania robotów są właśnie różnego rodzaju czujniki dające informacje o otaczającym świecie. Są odpowiednikiem zmysłów m.in. wzroku, słuchu, dotyku, itp.
Spotkanie składać się będzie z trzech części:

  1. Wykładu wprowadzającego dotyczącego różnego rodzaju czujników mających zastosowanie w budowie robotów (także edukacyjnych).
  2. Prezentacji możliwości małego robota edukacyjnego na przykładzie robota Ozobot EVO (budowa, komunikacja, programowanie itp.).
  3. Sterowania (zdalnego) i budowy prostego algorytmu (prostych algorytmów) działania robota (Ozobot EVO).
  • Foto