Zarejestruj

Projekty »

Rola roślin w oczyszczaniu powietrza

:: Projekt PL122 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia, ochrona środowiska, technika
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
Autor
dr inż. Amelia Staszowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 35

Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii Środowiska (115)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 40b

Inne projekty w tym miejscu

Jakość powietrza, którym oddychamy na zewnątrz i wewnątrz budynków ma wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, wydajność pracy a nawet postępy w nauce. Niestety jego jakość bywa bardzo często niezadowalająca i budzi wiele obaw. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym pojawiają się ostrzeżenia o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym i zagrożeniem wystąpienia epizodów smogu. Stąd, obecnie realizowanych jest wiele inicjatyw, programów i badań, które mają na celu ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami i poprawę jego jakości.
I tu nieoceniona rolę mogą odegrać rośliny. Od dawna wiadomo, że kolor zielony uspokaja i przynosi odpoczynek zmęczonym oczom. Rośliny kształtują specyficzny mikroklimat - regulują wilgotność, stężenie dwutlenku węgla, zapylenie. Są źródłem olejków eterycznych, jonizują powietrze i obniżają temperaturę w terenie zabudowanym. Potrafią również usuwać szkodliwe lotne związki organiczne i nieorganiczne z naszego otoczenia. Uczestnicy wykładu dowiedzą się jakie są główne źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i we wnętrzach pomieszczeń, jak dobrać właściwe rośliny do naszych mieszkań lub miejsc pracy oraz jak roślinność pomaga nam w walce z zanieczyszczonym powietrzem atmosferycznym.

Dla uważnych słuchaczy na zakończenie spotkania konkurs z nagrodami.

  • Foto