Zarejestruj

Projekty »

Rola Uniwersytetu a idea kształcenia przez całe życie

:: Projekt U225 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. ekonomiczne, n. humanistyczne, n. matematyczne, n. o Ziemi, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne
Przedmioty
biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, plastyka
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Promocji UMCS
Autor
mgr Beata Wielowińska-Pawlak

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od 75 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Pracownicy UMCS prowadzą cenne dla rozwoju nauki i gospodarki badania, a także działalność popularyzatorską i kulturalną, tym samym wspierając również rozwój Lublina i województwa lubelskiego.

Misją Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej. Wyróżnia nas wszechstronna oferta edukacyjna, przygotowana na bazie wieloletnich doświadczeń i konsultacji z otoczeniem zewnętrznym. Prowadzimy kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na ponad 80 kierunkach studiów I i II stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 250 specjalnościach. Działamy zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, kierując swoją ofertę nie tylko do studentów, ale także do innych grup odbiorców, będących na różnych etapach kształcenia. Wspieramy zarówno rozwój dzieci (Uniwersytet Dziecięcy UMCS), jak i młodzieży (program szkół partnerskich, spotkania, warsztaty i zajęcia w szkołach), a także osób dorosłych (studia podyplomowe i doktoranckie, kursy, szkolenia zawodowe, językowe, branżowe i inne) oraz osób starszych (Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego.

  • Foto