Zarejestruj

Projekty »

Roślinne kultury in vitro, czyli od komórki do rośliny

:: Projekt UP129 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
laboratorium, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
mgr inż. Wojciech Marecki (kierownik),
dr hab. Jadwiga Żebrowska, dr hab. Roman Prażak, dr inż. Magdalena Dyduch - Siemińska, dr inż. Jacek Gawroński
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 6
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 11

Miejsce realizacji: Collegium Agronomicum I (121)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 15

Inne projekty w tym miejscu

Techniki kultur in vitro, stanowią obok inżynierii genetycznej jeden z głównych działów nowoczesnej biotechnologii roślin.
Służą celom praktycznym np. masowemu rozmnażaniu roślin, ich doskonaleniu (hodowli nowych odmian), albo pozyskiwaniu z nich cennych metabolitów np.
surowców do produkcji leków czy kosmetyków.

Metody te odgrywają również ważną rolę w badaniach podstawowych, głównie z dziedziny fizjologii, biochemii oraz biologii molekularnej roślin.
W trakcie prezentacji zostaną przedstawione podstawy techniki kultur in vitro. Omówione zostanie wykorzystanie roślinnych kultur in vitro w ogrodnictwie oraz
możliwości zastosowania roślin jako bioreaktorów do produkcji różnego rodzaju substancji.

Demonstracja obejmie pokaz Laboratorium Kultur in vitro oraz roślinnych hodowli tkankowych dotyczących omawianych zagadnień.
Prelekcje będą miały charakter popularnonaukowy – chcemy w przyjemny i przystępny sposób przybliżyć czym zajmuje się jeden z działów
współczesnej biotechnologii – roślinne kultury tkankowe.