Zarejestruj

Projekty »

Roślinne surowce kosmetyczne na przestrzeni wieków

:: Projekt UP271 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki o kulturze i religii
Przedmioty
biologia, chemia, geografia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii Środowiskowej
Autor
dr hab., prof. uczelni Mirosława Chwil
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Agronomicum I (138)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 15

Inne projekty w tym miejscu

Tematyka wykładu będzie obejmowała:

- rośliny stosowane w kosmetyce w na przestrzeni czasu (okres starożytności , średniowiecza i czasy nowożytne)

- substancje biologicznie czynne

- wybrane tradycje i wierzenia

- rośliny kosmetyczne i lecznicze