Zarejestruj

Projekty »

Rośliny z probówki

:: Projekt U228 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
laboratorium, warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Autorzy
mgr Kinga Lewtak (kierownik),
dr Marcin Domaciuk, mgr Magdalena Śmigała
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Wydział Biologii i Biotechnologii (0120B)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 19

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty rozpoczną się od zapoznania z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w laboratorium roślinnych kultur in vitro. Następnie każdy z uczestników będzie miał okazję samodzielnie założyć sterylną hodowlę roślinną, wykorzystując nasiona lub fragmenty roślin pochodzących z kultur in vitro, a także podjąć się stworzenia sztucznych nasion. Warsztatom towarzyszyć będą obserwacje mikroskopowe samodzielnie przygotowanych preparatów z hodowli roślin użytkowych.

 

  • Foto