Zarejestruj

Projekty »

Różne oblicza SM (stwardnienie rozsiane)

:: Projekt UM361 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Ewa Belniak (kierownik),
dr Iwona Halczuk, prof. dr hab. Konrad Rejdak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 (Klinika Neurologii - sala konferencyjna)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 8

Inne projekty w tym miejscu

Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą autoimmunologiczną powodującą z czasem znacznego stopnia niesprawność u ludzi młodych. Rozpoznanie SM często jest traktowane jako wyrok, który diametralnie może zmienić dalsze życie chorego. Pogodzenie się z rozpoznaniem i przystosowanie się do życia z SM jest bardzo istotne i przy właściwiej opiece medycznej, oraz wsparciu rodzinnym i społecznym, większość osób z SM całkiem dobrze funkcjonuje, a nawet w wielu przypadkach chorym z SM udaje się „normalnie” żyć.

 

Multiple sclerosis (MS) is the autoimmunologic disease causing the considerable degree od disability at yung adults. The diagnosis of SM is often treated as judgement, which can diametrally change patienst’s life.  It is very important to accept diagnosis and to adapt to life with MS. Proper medical care and family and social support cause that most of MS patients function quite well and even in most cases patients with MS can have “ normal” life.