Zarejestruj

Projekty »

Różnorodność biologiczna w drobnych zbiornikach wodnych

:: Projekt UP131 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Autor
dr Wojciech Płaska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. B. Dobrzańskiego 37 (033)
Adres: Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37

Inne projekty w tym miejscu

Tematem projektu jest omówienie drobnych zbiorników wodnych jako ostoi różnorodności biologicznej. Scharakteryzowane zostaną: organizmy zasiedlające zbiorniki okresowe, sposoby kolonizacji drobnych zbiorników wodnych i sposoby przetrwania w niestabilnych warunkach siedliskowych, różne rodzaje drobnych zbiorników wodnych oraz organizmy typowe dla siedlisk efemerycznych i znaczenie tych organizmów w różnorodności biologicznej.