Zarejestruj

Projekty »

Rozpoznanie w zasięgu ręki - diagnostyka raka sutka w badaniu palpacyjnym i ultrasonograficznym. Pokaz badań na fantomach

:: Projekt UM299 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
lek. med. Elżbieta Siek (kierownik),
lek. med. Natalia Grondecka, dr Joanna Kurzepa, lek. med. Katarzyna Jarczak-Ciupera, dr Piotr Przybylski, dr hab. Grzegorz Staśkiewicz
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Ryzyko zachorowania, jak i umieralność z powodu tego nowotworu zwiększa się wyraźnie po 50. roku życia, a największe jest między 50. a 69. rokiem życia. Natomiast występowanie raka piersi w młodszych grupach wiekowych najczęściej związane jest z mutacjami genowymi i predyspozycjami rodzinnymi.

Pierwszym, często dyskretnym objawem nowotworu jest obecność guzka w piersi. Natomiast pojawienie się objawów ogólnych występuje dość późno i zazwyczaj związane jest z zaawansowanym stadium guza.

Do podstawowych metod diagnostyki i profilaktyki zmian podejrzanych w piersiach służy badanie palpacyjne wykonywane samodzielnie przez kobiety (tzw. samobadanie) oraz badania obrazowe: ultrasonografia i mammografia. Badania te pozwalają na wczesne wykrycie zmian, a przeprowadzone leczenie umożliwia niejednokrotnie zaoszczędzenie gruczołu piersiowego i całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważna jest popularyzacja profilaktyki raka piersi wśród populacji nie tylko osób dorosłych, ale również wśród nastolatków.

Przedstawiony projekt piknikowy ma na celu zapoznanie adresatów projektu z techniką samobadania piersi, prezentacją na fantomach jak wygląda typowy guzek w piersi o różnej wielkości, a także zobrazowanie za pomocą przenośnych aparatów ultrasonograficznych (USG) i fantomów jak wygląda badanie USG piersi i biopsja piersi pod kontrolą USG.

  • Foto