Zarejestruj

Projekty »

Saprobowość rzeki oraz kompozycja zbiorowisk peryfitonu określana na podstawie wybranych gatunków glonów

:: Projekt PL116 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
doświadczenie, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowiska
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Grzegorz Lagod (kierownik),
Aleksandra Kozłowska, inż. Agata Bober, Joanna Czerpak, Tymur Reshetnyk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Wydział Inżynierii Środowiska (201)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 40b

Inne projekty w tym miejscu

Woda przez wieki była traktowana jako niewyczerpalny dar natury, zaś stale rosnące jej zapotrzebowanie na potrzeby bytowo-gospodarcze, dla przemysłu i rolnictwa powodowało zagrożenie związane z wyczerpywaniem zasobów wód możliwych do bezpośredniego wykorzystania. Wraz z rozwojem cywilizacji pojawił się również problem z narastającą ilością ścieków oraz odpowiednim ich oczyszczaniem. Bezpośrednio związany jest z tym problem degradacji ekosystemów wodnych, których jakość gwałtownie się pogarsza, zwykle na skutek odprowadzania do cieków wodnych znacznych ładunków zanieczyszczeń. Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych jest obecnie ważnym i jednym z trudniejszych zagadnień, gdyż niełatwo jest proponować sposoby odnowy ekosystemów oraz oczyszczania wody bez możliwości oceny jakościowej i ilościowej stanu biocenoz. Rozwiązaniem tego typu problemu może być wykorzystanie oprócz standardowych analiz fizyko-chemicznych, również badań bioindykacyjnych. Zastosowanie takich badań może polegać na monitorowaniu warunków panujących w badanym środowisku na podstawie analizy liczebności gatunków w nim występujących. Przyjmuje się, że zmiany następujące w biocenozie zależą zarówno od wchłaniania substancji organicznych i mineralnych, jak również od sposobu, w jaki te substancje są gromadzone i przetwarzane przez ekosystem. Obserwacje zmian zachodzących w strukturze analizowanych biocenoz mogą być wykorzystane zarówno dla ekologicznej oceny ekosystemu, jak i skuteczności procesów biodegradacji zanieczyszczeń.

Jednym ze sposobów prowadzenia badań biomonitoringowych wykrywających zmiany w jakości środowiska wodnego jest określanie stopnia saprobowości obiektu badań oraz obserwacja stabilności wskaźników struktury zbiorowiska wybranej grupy organizmów bytujących w analizowanym obiekcie.

W ramach niniejszego projektu zaprezentowana zostanie tematyka związana z określaniem saprobowości wybranego odcinka rzeki Bystrzycy oraz określeniem struktury biocenotycznej zbiorowiska glonów znajdujących się pod wpływem oddziaływania obiektów infrastruktury miejskiej – np. odpływu kanalizacji deszczowej. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z ważniejszymi gatunkami organizmów wskaźnikowych takich jak okrzemki i zielenice a także własnoręcznego wykonania i obejrzenia preparatu z tymi organizmami pod mikroskopem.

  • Foto