Zarejestruj

Projekty »

Skala oceny zachowań noworodka NBAS. Dlaczego warto ją poznać i stosować?

:: Projekt UM364 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
film, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Agnieszka Skurzak (kierownik),
dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus, mgr Katarzyna Dziaduszek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (121)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma na celu przybliżenie wiedzy o skali oceny zachowań noworodka NBAS, która jest usystematyzowaną obserwacją pozwalającą na ukazanie indywidualnej charakterystyki zachowań dziecka od urodzenia do drugiego miesiąca życia. Uzyskane obserwacje dotyczą czterech obszarów zachowań noworodka w obszarze układu autonomicznego, ruchowego, systemu organizacji i regulacji stanów aktywności, systemu interakcji społecznych.