Zarejestruj

Projekty »

Skuteczność i wykonalność orzeczeń zagranicznych w sprawach cywilnych

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U243 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autorzy
dr Wojciech Graliński (kierownik),
mgr Mateusz Derdak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 60
Idź do prezentacji on-line

Celem projektu „Skuteczność i wykonalność orzeczeń zagranicznych w sprawach cywilnych” jest przybliżenie słuchaczom problematyki skuteczności i wykonalności orzeczeń zagranicznych w sprawach cywilnych. Niezbędne będzie zatem wyjaśnienie zakresu pojęcia spraw cywilnych oraz klasyfikacji orzeczeń zapadających w tych sprawach, a następnie rozróżnienie pojęć skuteczności i wykonalności orzeczeń zagranicznych w tych sprawach.

Z praktycznego punktu widzenia niezwykle istotnym jest wskazanie trzech reżimów prawnych uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń zagranicznych:

1) państwa  związane rozporządzeniami Unii Europejskiej,

2) państwa, z którymi wiążą Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe,

3) pozostałe państwa, do orzeczeń z których stosuje się przepisy polskiego kodeksu postępowania cywilnego.

Zostaną zatem przybliżone mechanizmy i przesłanki uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń zagranicznych w tych reżimach, a wątek praktyczny zostanie rozwinięty poprzez wyświetlenie wzorów pism procesowych wnoszonych do polskich sądów w przedmiotowych sprawach.

  • Foto