Zarejestruj

Projekty »

Śnieg czy chmura? Teledetekcja satelitarna w praktyce

:: Projekt U253 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, warsztat
Nauki i sztuki
n. o Ziemi, n. techniczne
Przedmioty
geografia, informatyka
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Autorzy
dr Mateusz Zawadzki (kierownik),
mgr Edyta Samojedna
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (119B)
Adres: Lublin, Aleja Kraśnicka 2c

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami teledetekcji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Teledetekcja, czyli zdalne badanie powierzchni Ziemi na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Może być prowadzona dla różnych celów, np.: geologicznych, rolnych, leśnych, wojskowych czy meteorologicznych. Jednak, aby móc w pełni wykorzystać jej możliwości konieczna jest wiedza dotycząca technik rejestracji obrazów i różnić w stosunku do innych form prezentacji powierzchni Ziemi, ale przede wszystkim umiejętność kojarzenia obrazu zarejestrowanego na zdjęciach z obiektami faktycznie znajdującymi się w terenie. Uczestnicy w ramach projektu będą mieli możliwość tworzenia kompozycji barwnych oraz ich praktycznego zastosowania m.in. przy określaniu zasięgu pokrywy śnieżnej oraz obliczania NDSI (Normalized Difference Snow Index).

  • Foto