Zarejestruj

Projekty »

Spokojnie o maturze? Można...Tylko jak?

:: Projekt K148 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kult. ant., język mniejszości narodowej, język niemiecki, język obcy (inny), język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autor
dr Agata Celińska-Miszczuk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 324)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Już za rok? A może nieco dłużej? Matura... spędza sen z powiek na długo przed dniem, w którym stanie się faktem. Pojawia się pytanie: czy istotne dla naszej skuteczności podczas tego egzaminu może być - poza dobrym przygotowaniem - nasze nastawienie, nasze oczekiwanie? 

Celem przeprowadzonych warsztatów będzie próba uświadomienia indywidualnego stylu oczekiwań oraz wskazanie stylu służacego realizacji własnych możliwości (niekoniecznie optymistycznego...). 

Projekt ma znaczenie przede wszystkim praktyczne. Rodzimy się z określonym potencjałem, zasobem możliwości, który nie zawsze jest wykorzystywany. Negatywne nastawienie - jako wyraz naszego charakteru - jest tym, co przez całe życie możemy kształtować i modyfikować - sprawić, ze będzie służył naszym planom i zamierzeniom.  Z tym nastawieniem zapraszamy Was na to spotkanie.

Kierownik Projektu: dr Agata Celińska-Miszczuk - psycholog. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki charakteru, znaczenia doświadczeń w radzeniu sobie z konkretnymi sytuacjami życiowymi (w tym z życiowymi trudnościami). Autorka artykułów, wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szkoleń, warsztatów poświęconych tej tematyce.

  • Foto