Zarejestruj

Projekty »

Sport bez granic – Boccia jako gra dla wszystkich. ONLINE

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki o kulturze fizycznej
Przedmioty
wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
Autor
dr Tomasz Bielecki
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 100

Podczas prezentacji zostanie zaprezentowana gra w Boccię. Jest to dyscyplina dla każdego, ale największą popularność zdobyła wśród osób z niepełnosprawnością. Boccia to dyscyplina paraolimpijska wywodząca się z włoskiej gry bule. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność. Mogą w nią grać także osoby pełnosprawne. Boccia kształtuje sprawność fizyczną, a także daje możliwość działania w duchu i atmosferze tolerancji oraz wzajemnego szacunku. Boccia angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi: w klubach sportowych, organizacjach pozarządowych, szkołach, centrach rehabilitacji, a nawet w domach. Jest pierwszą dyscypliną sportową, w której na równych zasadach mogą rywalizować o medale osoby z ciężką niepełnosprawnością.

  • Foto
  • Foto