Zarejestruj

Projekty »

Встреча с автором выставки: Мирский замок/Spotkanie z autorką wystawy: Zamek w Mirze

:: Projekt U336 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
spotkanie autorskie, wykład, wystawa
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
geografia, historia, historia i społeczeństwo, historia sztuki, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Krzysztof Rojek (kierownik),
lic. Lizaveta Vahina, mgr Gleb Diakovskyi
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 50

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (Aula )
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu
Сердечно приглашаем Вас посетить выставку фотографий, посвященную Мирскому замку (бел. Мірскі замак). Замок был построен в 1520 году и расположен на территории Беларуси, недалеко от города Мир. Это построение было внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Выставка нацелена ознакомить зрителя как с белорусской культурой, так и с архитектурой XVI века. Мирского Замка пережил множество изменений на протяжении веков, но это ценное архитектурное наследие и популярный туристический объект, расположенный от Люблина всего за 400 километров.
 
Посетив выставку Мирского замка, участник сможет увидеть средства обороны, использовавшиеся в данную эпоху (оружие, доспехи), средства повседневного быта (для работы, приготовления пищи, охоты и т. д.). Повседневные и праздничные костюмы той эпохи, а также помещения и украшения адаптированые под представителей различных социальных слоев.
 
Автор выставки (фотографий и иллюстраций) - Лисавета Вахина, студентка Философского факультета Университет Марии Склодовской-Кюри , 2 год, степень магистра.
 
Проект включает в себя консультации на русском (и польском языках) с автором выставки. Однако выставка также будет доступна для самостоятельного ознакомления. Самостоятельное ознакомление доступно (без автора) с понедельника по четверг, во время всего Люблинского фестиваля науки XVII.
 

 

________________________

Tłumaczenie w języku polskim:

 

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy prac fotograficznych upamiętniających Zamek w Mirze (biał. Мірскі замак). Został on wybudowany w 1520 r. i znajduje się na terenie obecnej Białorusi, w pobliżu miasta Mir. Budowla ta została w 2000 r. wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wystawa ma na celu zarówno przybliżenie odbiorcy kultury białoruskiej jak również XVI-wiecznego dzieła architektury. Stylistyka Zamku w Mirze ulegała na przestrzeni wieków licznym modyfikacjom, stanowi jednak cenne dziedzictwo architektury i popularny obiekt turystyczny oddzielony od Lublina o zaledwie 400 kilometrów.

Oglądając wystawę Zamek w Mirze, uczestnik będzie mógł zapoznać się z wykorzystywanymi w danej epoce narzędziami obronnymi (oręże, zbroje), narzędziami życia codziennego (służącymi do pracy, przygotowywania posiłków, polowania i in.), codziennymi i odświętnymi strojami z epoki, jak również zakwaterowaniem i dekoracjami dostosowanymi do reprezentantów różnych klas społecznych.

Autorem wystawy (zdjęć oraz ilustracji) jest pani Lisaveta Vahina, studentka I. roku filozofii UMCS, studia II stopnia.

 

Projekt obejmuje konsultacje w języku rosyjskim (i polskim) z autorką wystawy. Wystawa będzie jednak dostępna również do samodzielnego zwiedzania (bez przewodnika) od poniedziałku do czwartku, w trakcie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

  • Foto