Zarejestruj

Projekty »

Średniowieczny pojedynek sądowy

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
piknik naukowy - występ na scenie, pokaz
Nauki i sztuki
nauki prawne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Hubert Mielnik
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (scena główna)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu
Pokaz będzie miał na celu przybliżenie procedury polskiego pojedynku sądowego oraz przedstawienie realiów czternastowiecznych mieszkańców polskich ziem. Rycerze będą się pojedynkowali do momentu, gdy jeden z nich uzna się za pokonanego. Całość odbędzie się zgodnie z procedurami opisanymi w Najstarszym Zwodzie Prawa Polskiego (Księga Elbląska) z okresu rozbicia dzielnicowego. Inscenizacja zostanie poprzedzony merytorycznym wprowadzeniem w tematykę średniowiecznego procesu i postępowania dowodowego. Przygotują ją studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

 

 

  • Foto