Zarejestruj

Projekty »

Strefy zagrożenia! Bionanopark i bezpieczna biotechnologia

:: Projekt UM384 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
badanie, ćwiczenia, doświadczenie
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Krystyna Dworniczak (kierownik),
dr Katarzyna Klimek, mgr Paulina Kazimierczak, dr Rafał Sawicki
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (246 i 257)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Bezpieczeństwo w biotechnologii jest najważniejszym i priorytetowym zagadnieniem. Nowoczesne terapeutyki powinny skutecznie hamować procesy chorobowe, a testowane mikronośniki leków (nanobiomateriały) gwarantować podstawowe bezpieczeństwo toksykologiczne. Uzasadnione jest, poznawanie wpływu tych nanomateriałów na organizmy modelowe na poziomie komórkowym, molekularnym na zdrowie. Pozwoli to lepiej zrozumieć ich oddziaływania oraz określić potencjalne zagrożenie dla tkanek i dla środowiska naturalnego człowieka.

Nowa nauka zwana nanotoksykologią może zapobiec groźnym, niekorzystnym efektom, problemom trwałego uszkodzenia lub śmierci organizmu

Projekt ma na celu uruchomienie wyobraźni poprzez udostępnienie uczniom  i wejście do świata nanocząstek, nanobiomateriałów, biokatalizatorów na poziomie "in vitro” w sposób bezpieczny i profesjonalny.

W projekcie eksponowane są kolory biotechnologii (zielonej, niebieskiej, białej, czerwonej, fioletowej), struktura nanomolekuł o aktywności biokatalitycznej oraz umożliwione jest wykonanie krótkiego doświadczenia laboratoryjnego z modelowym biomateriałem organicznym - alginianem.

Uczniowie po samodzielnym wykonaniu kuleczek alginianowych zawierających enzym (inwertazę) pobierają próbki z bioreaktorów, identyfikują reagujące ze sobą substancje, monitorują bioproces hydrolizy sacharozy.