Zarejestruj

Projekty »

Styl życia w okresie dojrzewania

:: Projekt UM363 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
nauki o zdrowiu
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Grażyna Stadnicka (kierownik),
dr hab. Anna Pilewska-Kozak, dr Katarzyna Kanadys
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (16)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Okres dojrzewania jest jednym z bardzo ważnych etapów w życiu człowieka. Styl życia oraz składające się na niego zachowania zdrowotne w dużym stopniu determinują zdrowie. Wśród zachowań zdrowotnych wyróżnia się zachowania prozdrowotne  i „antyzdrowotne”. Do zachowań prozdrowotnych zaliczamy między innymi: racjonalne odżywianie, aktywność fizyczną, dbanie o higienę osobistą/intymną, radzenie sobie ze stresem, właściwe kontakty interpersonalne. Zachowania „antyzdrowotne” (zagrażające zdrowiu) to palenie papierosów, używanie alkoholu, środków psychogennych i inne. W aspekcie zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie dziecka w okresie dojrzewania dużego znaczenia nabierają zachowania prozdrowotne.

W naszej prezentacji omówimy zmiany fizjologiczne zachodzące w okresie dojrzewania. Zaproponujemy uczestnikom pożądany styl życia w okresie dojrzewania oraz wskażemy jego wpływ na zdrowie.