Zarejestruj

Projekty »

Stylu życia nastolatków i jego wpływ na zdrowie

:: Projekt UM389 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
dyskusja
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Grażyna Stadnicka (kierownik),
dr Anna Pilewska-Kozak, dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 7

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (15)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Okres dojrzewania jest jednym z bardzo ważnych etapów w życiu człowieka.

Styl życia oraz składające się na niego zachowania zdrowotne w dużym stopniu determinują zdrowie każdego człowieka. Wśród zachowań zdrowotnych wyróżnia się zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne. Do zachowań prozdrowotnych zaliczamy między innymi: racjonalne odżywianie, aktywność fizyczna, dbanie o higienę osobistą/intymną, radzenie sobie ze stresem, właściwe kontakty interpersonalne. Zachowania antyzdrowotne (zagrażające zdrowiu) to palenie papierosów, używanie alkoholu, środków psychogennych i inne.

W aspekcie zmian fizjologicznych występujących w okresie dojrzewania dużego znaczenia nabierają zachowania prozdrowotne.

W naszej prezentacji omówimy zmiany fizjologiczne zachodzące w okresie dojrzewania. Zaproponujemy uczestnikom pożądany styl życia w okresie dojrzewania oraz wskażemy pozytywny jego wpływ na zdrowie i prokreację w przyszłości.