Zarejestruj

Projekty »

Świadek w procesie cywilnym

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U261 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
nauki prawne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
mgr Karolina Badurowicz
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 15:00 - 17:00
Wolne miejsca: 30
Idź do prezentacji on-line

Wykład, prowadzony w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, ma na celu wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych z byciem świadkiem w procesie cywilnym. Poza wskazaniem na podstawowe zagadnienia związane ze środkiem dowodowym, jakim jest dowód z zeznań świadka, uwaga poświęcona będzie również na bardziej praktyczne aspekty. Analizie poddane będą prawa i obowiązki świadka, problematyka stawiennictwa na posiedzeniach sądowych czy konsekwencje związane ze składaniem fałszywych zeznań. Całość przepisów dotyczących świadków, „badana” będzie ponadto zarówno w kontekście kolejnych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ale również  praktyki sądów wymuszonej trwającą pandemią COVID-19.

  • Foto