Zarejestruj

Projekty »

Świat pełen barw - reakcje barwne i chromatograficzny rozdział mieszanin

:: Projekt IA007 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
doświadczenie, dyskusja, laboratorium, pokaz
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. o Ziemi i środowisku, n. rolnicze
Przedmioty
biologia, chemia, ochrona środowiska
Organizator
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Autorzy
mgr Adam Kubaczyński (kierownik),
mgr Magdalena Krekora, mgr Konrad Kłosok, mgr Wojciech Berus
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 9
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 9
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 13:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 14:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 6
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 6
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 13:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 08:00 - 09:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 8
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 6
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 28
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 6
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 13:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2021-09-23 14:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 08:00 - 09:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 10
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 13:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 14

Miejsce realizacji: Instytut Agrofizyki PAN (B213)
Adres: Lublin, ul. Doświadczalna 4

Inne projekty w tym miejscu

Któż z nas podczas zajęć plastycznych nie łączył barw podstawowych (czerwonej, niebieskiej i żółtej) w celu uzyskania innych kolorów i odcieni, potrzebnych do
ukończenia obrazu? Zarówno efekt, jak i sam proces tworzenia barw w ten sposób jest naprawdę fascynujący, lecz czy nie równie ciekawa byłaby możliwość rozdzielenia
uzyskanych w ten sposób mieszanin na ich składowe? Możemy dokonać takich rozdziałów za pomocą chromatografii, która jest jedną z głównych technik analitycznych
wykorzystywanych w laboratoriach badawczych. Polega ona na rozdziale mieszaniny w celu identyfikacji poszczególnych jej składników, jednak coraz częściej nie
poprzestaje się wyłącznie na analizie jakościowej i przeprowadza się również ich analizę ilościową. Analizy chromatograficzne są z powodzeniem stosowane w Instytucie
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN. W szczególności chromatografia gazowa znajduje szerokie zastosowanie m.in. w systematycznym oznaczaniu składu fazy
gazowej prowadzonych inkubacji próbek glebowych, pomocnym w określeniu aktywności metabolicznej mikroorganizmów.

Chromatografia cienkowarstwowa jest jedną z podstawowych metod chromatograficznego rozdziału substancji, opierającą się na fizykochemicznych procesach rozdziału:
odwracalnej adsorpcji fizycznej, wymiany jonowej i rozdziału substancji między dwie fazy. Rozdział mieszaniny prowadzony jest na cienkiej warstwie składającej się z
drobnoziarnistego materiału (faza nieruchoma). Mieszaninę przeznaczoną do rozdziału nanosi się punktowo na linię startową. Po umieszczeniu płytki w zamkniętej
komorze, zawierającej rozpuszczalnik lub układ rozpuszczalników (fazę ruchomą), następuje rozdział mieszaniny (rozwinięcie chromatogramu).

Chromatografia cienkowarstwowa nie wymaga skomplikowanej aparatury, czas analizy jest stosunkowo krótki, wystarcza niewielka ilość badanego materiału, a wpływ
towarzyszących substancji jest nieznaczny.

Podczas pokazu uczestnicy będą mogli przeprowadzić szereg barwnych reakcji chemicznych, ekstrakcję chlorofilu z liści, poznać możliwości chromatografii prowadząc
rozdział m.in. barwników roślinnych i tuszy z flamastrów. Większość prezentowanych przez nas doświadczeń będzie można z powodzeniem powtórzyć na zajęciach
szkolnych lub w domu, ponieważ doświadczenia są bezpieczne dla uczestników, a materiały użyte przez nas na pokazach można znaleźć w gospodarstwie domowym lub
nabyć w sklepie.

  • Foto