Zarejestruj

Projekty »

Syndrom chorego budynku – przyczyny i objawy rozważane w kontekście mikrobiologii środowiska

:: Projekt IMW005 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. medyczne, n. techniczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Autorzy
mgr inż. Monika Garbacz (kierownik),
mgr inż. Sylwia Duda
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 69

Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Wsi (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 2

Inne projekty w tym miejscu

W dzisiejszych czasach problem „chorego budynku” stanowi istotne zagadnienie w branży budowlanej oraz medycznej. Pojęcie SBS (z ang. Sick Building Syndrome) oznacza zwiększony poziom chemicznego i biologicznego zanieczyszczenia powietrza, który negatywnie wpływa na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych. Jest to jeszcze niezbyt dobrze poznany temat związany z problemami zdrowotnymi, coraz częściej uznawany za nową jednostkę chorobotwórczą. Podstawowym warunkiem niezbędnym do skutecznej analizy zagadnienia Syndromu Chorego Budynku jest szczegółowe poznanie jego przyczyn oraz konsekwencji niesionych dla ludzi.

Główną przyczyną pojawienia się Zespołu Chorego Budynku jest wprowadzenie innowacyjnych technologii oraz zastosowanie nowych materiałów do budowy ścian zewnętrznych obiektów budowlanych czy poprawy wydajności wentylacji naturalnej. W wielu przypadkach powodem SBS jest wzrost wilgotności przegród budowlanych, ale również nadmierna wilgotność w pomieszczeniach, która staje sie przyczyną powstawania porażenia mikrobiologicznego obiektów budowlanych. Te czynniki stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju pleśni, która wpływa niekorzystnie na trwałość budynku, jego stan techniczny oraz stan zdrowia mieszkańców.

Do oceny stopnia porażenia mikrobiologicznego służą metody: mikrobiologiczna, chemiczna oraz szybka detekcja za pomocą matrycy wieloczujnikowej. Matryca wieloczujnikowa stanowi podstawę technologii elektronicznego nosa, który może być także wykorzystywany do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych