Zarejestruj

Projekty »

Sytuacje konfliktowe - jak je rozwiązywać?

:: Projekt K158 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, dyskusja, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. medyczne
Przedmioty
wych. do życia w rodzinie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autor
mgr Dominika Zarosińska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 324)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozumie, że konflikty są nieodłącznym elementem relacji międzyludzkich
 • uczeń odróżnia działania prowadzące do rozwiązania konfliktu od działań pogłębiających konflikt
 • uczeń rozumie, że okazywanie emocji pozytywnych wpływa budująco na relacje między ludźmi
 • uczeń dostrzega znaczenie sprawnego komunikowania się w relacjach między ludźmi
 • uczeń rozumie znaczenie mowy ciała w porozumiewaniu się
 • uczeń stosuje zasady aktywnego słuchania w różnych sytuacjach
 • uczeń ma przekonanie o konieczności poszanowania godności innych oraz o ochronie godności własnej w trakcie rozwiązywania konfliktów
 • uczeń widzi, że kontrolowanie wyrażania emocji negatywnych wpływa pozytywnie na rozwiązywanie konfliktów
 • uczeń wyraża negatywne uczucia w sposób akceptowany społecznie
 • uczeń szuka konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych
 • uczeń dostrzega, że ma wpływ na tworzenie norm grupowych, które obowiązują w klasie, na podwórku, w grupie rówieśników

 

Wiek uczestników: klasy IV-VI