Zarejestruj

Projekty »

Sytuacje konfliktowe - jak je rozwiązywać?

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6)
Forma prezentacji
ćwiczenia, doświadczenie, dyskusja, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
nauki medyczne
Przedmioty
wych. do życia w rodzinie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autorzy
dr Dominika Zarosińska (kierownik),
dr Dominika Zarosińska, lic. Katarzyna Ziółkowska, Dominik Dudek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 7

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 324)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Podczas naszego spotkania uczestnik:

 • zrozumie, że konflikty są nieodłącznym elementem relacji międzyludzkich;
 • nauczy się odróżniać działania prowadzące do rozwiązania konfliktu od działań pogłębiających konflikt;
 • zrozumie, że okazywanie emocji pozytywnych wpływa budująco na relacje między ludźmi;
 • dostrzeże znaczenie sprawnego komunikowania się w relacjach między ludźmi;
 • zrozumie znaczenie mowy ciała w porozumiewaniu się;
 • nauczy się stosować zasady aktywnego słuchania w różnych sytuacjach;
 • nabędzie przekonanie o konieczności poszanowania godności innych oraz o ochronie godności własnej w trakcie rozwiązywania konfliktów;
 • pozna, jak kontrolowanie wyrażania emocji negatywnych wpływa pozytywnie na rozwiązywanie konfliktów;
 • nauczy się wyrażać negatywne uczucia w sposób akceptowany społecznie;
 • nauczy się poszukiwać konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych;
 • dostrzeże, że ma wpływ na tworzenie norm grupowych, które obowiązują w klasie, na podwórku, w grupie rówieśników.
 • Foto
 • Foto